grammar-from-ruthless-editor

Cách sử dụng Object (tân ngữ) trong tiếng Anh.

Một trong những lỗi khá phổ biến thường gặp trong quá trình học tiếng Anh là các học viên không sử dụng tân  ngữ trong quá trình giao tiếp. Việc này ngay lập tức cho thấy là họ sử dụng tiếng Anh không thông thạo & có thể dẫn đến một số tính huống khó […]

Chia sẻ với bạn bè
Take-It-NOW-frame-01

Cách sử dụng động từ “Take” trong tiếng Anh.

Giống như “get”, động từ “take” cũng được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. “Take” được sử dụng trong khá nhiều khá nhiều tình huống nhưng dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau. MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG PHỔ BIẾN CỦA “TAKE” To take : ý nghĩa cơ bản nhất của “take” là […]

Chia sẻ với bạn bè