Tên lớp Thời gian học dự kiến Khai giảng Đối tượng Giáo viên Học phí Đăng ký
Preschool giao tiếp Thứ 7, 10h15 - 11h45 11/06/2016 4-5 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký
1A giao tiếp CN, 10h15 - 11h45 05/06/2016 6-7 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký
2A giao tiếp Thứ 7, 10h15 - 11h45 18/06/2016 7-8 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký
2A ngữ pháp Thứ 7, 8h30 - 10h00 18/06/2016 7-8 tuổi GVVN 135.000/buổi Đăng ký
6A ngữ pháp CN, 10h15 - 11h45 05/06/2016 11-12 tuổi GVVN  135.000/buổi Đăng ký
6B ngữ pháp Thứ 7, 10h15 - 11h45 05/06/2016 11-12 tuổi GVVN 135.000/buổi Đăng ký
6B giao tiếp Thứ 7, 8h30 - 10h00 05/06/2016 11-12 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký

8B1 luyện thi Chuyên

(Nghe + Viết)

Thứ 7, 17h45 - 19h45

04/06/2016 13-14 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký

8B1 luyện thi Chuyên

(Ngữ pháp)

Thứ 3, 18h00 - 20h00 07/06/2016 13-14 tuổi GVVN 250.000/buổi Đăng ký

9C luyện thi Chuyên

(Nghe + Viết)

Thứ 5, 17h30 - 19h30

09/06/2016 14-15 tuổi GVNN 200.000/buổi Đăng ký

9C luyện thi Chuyên

(Ngữ pháp)

Thứ 7, 18h00 - 20h00 04/06/2016 14-15 tuổi GVVN 250.000/buổi Đăng ký

 

 

Đăng ký học thử (tại cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội)