CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

Trung tâm Anh ngữ Mika trân trọng thông báo chính sách học phí áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2017:

1. Hình thức đóng học phí

Học phí được thu 03 tháng 1 lần, từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng thu học phí. Sau khi được thông báo tới phụ huynh/học viên (qua điện thoại hoặc email), học phí sẽ được thu theo một trong hai cách sau:

+ Đóng trực tiếp tại Văn phòng Mika cho nhân viên bộ phận Quản trị trung tâm

+ Chuyển khoản

Số tài khoản: 0011004272968

            Tên tài khoản: Quách Thanh Tường

            Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch

hoặc

Số tài khoản: 21710000080834

            Tên tài khoản: Nguyễn Ngọc Ninh

           Ngân hàng: BIDV Cầu Giấy 

2. Chính sách ưu đãi

Miễn giảm, miễn trừ học phí

  • MG10: Học viên có anh/chị/em ruôt học tại trung tâm thì một trong hai học viên sẽ được miễn giảm 10% học phí trong suốt thời gian theo học tại trung tâm.
  • GT: Học viên giới thiệu bạn mới đến học và đóng học phí 02 tháng sẽ được giảm 20% học phí tháng tiếp theo (trừ trực tiếp vào học phí) đối với bạn đầu tiên, giảm 10% với các bạn tiếp theo nhưng tổng số tiền giảm không quá học phí 01 tháng học.
  • GROUP3: Học sinh đăng ký theo nhóm 3 trở lên được miễn giảm 10% mỗi học sinh trong đợt học phí đầu tiên.

Học bổng

  • Học bổng sẽ được trao cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại Mika, hoặc đạt những giải thưởng cao trong các kỳ thi tiếng Anh cấp thành phố, quốc gia.
  • Giá trị học bổng sẽ được Trung tâm xét duyệt tùy theo thành tích của học sinh.
  • Phiếu học bổng chỉ được sử dụng 01 lần trong thời hạn sử dụng và không có giá trị cộng gộp.

Hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

  • MGKK: Mika luôn chào đón và tạo điều kiện tối đa cho những bạn học sinh có niềm đam mê và quyết tâm học tiếng Anh, nếu hoàn cảnh khó khăn là một trở ngại đối với việc học, học sinh chỉ cần tự viết thư đề xuất miễn giảm học phí (không theo form), gửi cho Ban Quản trị để được xem xét linh động theo từng trường hợp. Yêu cầu duy nhất của Mika là: các bạn phải đi học đầy đủ và có tiến bộ để không phụ lòng các thầy cô tại Trung tâm.  

Hoàn trả học phí 

  • Học phí buổi học/khóa học không được hoàn lại nếu học viên nghỉ học với lý do cá nhân (dù có báo trước cho Trung tâm).
  • Trong trường hợp bất khả kháng, lớp học bắt buộc phải nghỉ thì học phí buổi học đó sẽ được trừ vào học phí của đợt kế tiếp.
  • Trường hợp học viên không hợp tác trong quá trình học, bị trung tâm yêu cầu nghỉ học thì học phí sẽ được hoàn lại (trừ đi học phí những buổi học viên đã học).

 

Lưu ý:

Học viên chỉ được áp dụng MỘT chính sách miễn trừ/miễn giảm học phí trừ hình thức giới thiệu (GT).

Đăng ký học thử (tại cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội)