THÔNG BÁO
Về việc tuyển thẳng học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ vào học đại học chính quy năm 2015 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quy định về cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3737/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/1/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2015,

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tuyển thẳng học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vào các ngành học của Trường như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng:

- Học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là thành viên chính thức đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia, bao gồm cả học sinh lớp 11 năm học 2013-2014 (danh sách kèm theo);

- Học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn HSG bậc THPT cấp ĐHQGHN (danh sách kèm theo).

2. Điều kiện tuyển thẳng:

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng được tuyển thẳng vào Trường ĐHNN-ĐHQGHN nếu thi đỗ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

3. Danh mục các ngành học xét tuyển thẳng:

STT Môn Ngoại ngữ
tham dự thi/đạt giải
Ngành học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN Mã ngành
1 Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh D220201
2 Tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh D140231
3 Tiếng Anh hoặc Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga D220202
4 Tiếng Anh hoặc Tiếng Nga Sư phạm Tiếng Nga D140232
5 Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp Ngôn ngữ Pháp D220203
6 Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp D140233
7 Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc D220204
8 Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc Sư phạm Tiếng Trung Quốc D140234
9 Tiếng Anh hoặc Tiếng Đức Ngôn ngữ Đức D220205
10 Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật Ngôn ngữ Nhật D220209
11 Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật Sư phạm Tiếng Nhật D140236
12 Tiếng Anh Ngôn ngữ Hàn Quốc D220210


4. Hồ sơ tuyển thẳng, thời hạn lệ phí xét tuyển thẳng:

a) Hồ sơ tuyển thẳng:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015 (nộp khi nhập học);

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời hạn nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng về HĐTS Trường Đại học Ngoại ngữ, số 02 Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội (Phòng 107 nhà A1).

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 15/3/2015 đến 10/4/2015.

c) Lệ phí xét tuyển thẳng: 100.000 đồng /hồ sơ.

5. Công bố kết quả xét tuyển:

Kết quả trúng tuyển có điều kiện được công bố trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ: http://ulis.vnu.edu.vn trước ngày 20/4/2015.


Nơi nhận:
- ĐHQGHN (báo cáo);
- Trường THPT CNN (thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Đỗ Tuấn Minh

Đăng ký học thử (tại cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội)