You are currently viewing Lịch thi kỳ thi THPT quốc gia 2016

Lịch thi kỳ thi THPT quốc gia 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 dự kiến tổ chức trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức cụm thi tỉnh và cụm thi liên tỉnh như năm 2015 với một số điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, tăng cường phối hợp, hỗ trợ của các trường ĐH. Thí sinh ở các vùng giáp ranh giữa các cụm thi được linh hoạt lựa chọn cụm thi thuận tiện. Các vùng đặc thù có nhiều khó khăn sẽ xem xét để đặt các điểm thi tạo thuận lợi cho thí sinh.

Đề thi tiếp tục được ra theo hướng đánh giá năng lực, có độ phân hóa tốt hơn để đánh giá khách quan năng lực thí sinh, đáp ứng mục tiêu của kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung, nâng cấp để hoàn thiện hệ thống phần mềm trên nguyên tắc tăng cường ứng dụng CNTT vào các khâu của Kì thi, nhất là ở các khâu ĐKDT, ĐKXT, sẵn sàng đáp ứng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi và lên điểm, các cụm thi cập nhật dữ liệu điểm thi vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng thêm các cổng công bố kết quả thi để tạo thuận lợi cho thí sinh, khắc phục tình trạng nghẽn mạng như vừa qua.

Như vậy, lịch thi của kỳ thi THPT quốc gia 2016 có nhiều thay đổi so với năm 2015.

Xem thêm Chương trình đào tạo tại Mika

Luyện thi chuyên Anh

Ngữ pháp tiếng Anh

Giao tiếp tiếng Anh

Luyện thi IELTS